Autoliising – mugav viis sõiduki soetamiseks

autoliising

Autoliising on kiire, lihtne ning murevaba viis auto omandamiseks. Enne liisingulepingu sõlmimist tuleb tutvuda Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, mis annab ülevaate liisingulepingu olulistest tingimustest. Liisinguleping võib olla kas kapitalirent või kasutusrent. Kapitalirendi korral saate sõiduki omanikuks pärast liisinguperioodi lõppu, tasudes liisinguperioodi jooksul sõiduki hinna koos intressidega. Kasutusrendi korral liisitakse sõidukit kindlaks määratud perioodiks, ilma sõiduki omandamise kohustuseta. Liisingulepingu sõlmimisega kaasnevad ühekordsed kulud, nagu lepingutasu ja registreerimiskulud. Liisingulepingust on võimalik 14 päeva jooksul taganeda, kuid sel juhul tuleb sõiduk müüjale tagastada ning võib tekkida kahju hüvitamise kohustus.

Võrreldes autoliisinguga pakub autolaen ilma tagatiseta sarnast finantseerimisvõimalust nii uute kui kasutatud sõidukite soetamiseks, kuid ilma vajaduseta kasutada ostetavat sõidukit laenu tagatisena. See on atraktiivne alternatiiv neile, kes otsivad paindlikkust ja kiirust sõiduki ostmisel. Kuigi intressimäärad võivad olla kõrgemad kui tagatisega laenul, on autolaen ilma tagatiseta hea valik klientidele, kes ei soovi oma uut sõidukit või muud vara pantida või kellel pole selleks võimalust.

 

 • Autoliising on mugav viis sõiduki soetamiseks.
 • Enne liisingulepingu sõlmimist tuleb tutvuda liisingu tingimustega.
 • Liisinguleping võib olla kas kapitalirent või kasutusrent.
 • Liisinguga kaasnevad ühekordsed kulud, nagu lepingutasu ja registreerimiskulud.
 • Taganemisperiood on võimalus hoolikalt läbi mõelda liisingulepingu sõlmimist.

Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Enne autoliisingu lepingu sõlmimist on oluline tutvuda Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega. See personaalne informatsioon annab ülevaate liisingulepingu olulisematest tingimustest, lubades teil hoolikalt läbi mõelda liisingulepingu sõlmimise otsuse. Teabelehel on esitatud kokkuvõtvad tingimused, nagu liisingu liik (kapitalirent või kasutusrent), maksete suurus ja kestus, võimalikud jääkväärtused, tähtajad, tagasimaksete summad jms.

Tutvumine teabelehega aitab mõista liisingulepingu sisu ning tagab selge arusaama liisingu olulistest tingimustest.

Autoliisingu lepingut sõlmides peate pöörama suurt tähelepanu ka Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehele, et mõista selgelt liisingu tingimusi ja oma kohustusi.

Oluline on meeles pidada, et Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht on seadusega ette nähtud dokument, mis tagab tarbijatele vajaliku informatsiooni enne oluliste finantsotsuste tegemist. Tutvuge teabelehega hoolikalt ning pidage vajadusel nõu spetsialistiga, et olla kindel oma valikus ja lepingu tingimustes.

Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Olulised tingimusedDetalne info
Liisingu liikKapitalirent või kasutusrent
Maksete suurus ja kestusSõltub valitud liisingupaketist ja lepingutingimustest
Võimalikud jääkväärtusedSõltub liisinguperioodi lõpust ja kokkuleppest
TähtajadEtte nähtud lepingus
Tagasimaksete summadSõltub liisingupaketist ja lepingu tingimustest

Tutvumine Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega aitab teil teha informeeritud otsuseid seoses autoliisinguga ning tagab selge ülevaate lepingu olulistest tingimustest. Ärge kartke küsida täiendavat informatsiooni ning veenduge, et mõistate täielikult lepingu sisu enne selle allkirjastamist.

Maksevõime vähenemise risk

Enne autoliisingu sõlmimist on oluline mõelda läbi oma finantsseis ning kuidas tuleks liisingu tagasimaksmisega toime, kui üldine majanduskeskkond halveneb või isiklikud finantsolud muutuvad. Liisinguga seotud kulude kõrval tuleb arvestada ka sõiduki kasutamisega seotud kuludega, nagu hooldus, remont, kindlustused ja kütus. On oluline analüüsida oma pere tegelikku finantsseisu ning veenduda, et suudate jätkuvalt tasuda liisingumakseid ka makseraskuste tekkimisel. Kui tekkivad makseraskused, on oluline viivitamatult võtta ühendust liisingupakkujaga ning leida koos sobivaim lahendus. On tähtis mõista, et makseraskused ei vabasta teid liisingulepingu täitmisest ega maksete tasumisest.

Finantsolukorra põhjalik hindamine enne liisingulepingu sõlmimist aitab vältida võimalikke raskusi ja tagab parema ülevaate oma võimekusest liisingumaksetega toime tulla. Olles teadlik oma finantspiiridest, saate teha teadlikuma otsuse, kas liising sobib teie praeguste võimaluste ja vajadustega. Samuti aitab see vältida võimalikke probleeme ja tagab sujuvama liisinguperioodi.

Mõned näpunäited finantsolukorra analüüsimiseks enne liisingulepingu sõlmimist:

 1. Pane kokku oma sissetulekud ja väljaminekud ning koosta eelarve. See aitab hinnata, kui palju saate endale lubada liisingumakseteks.
 2. Arvesta ka ootamatute kuludega ning loo puhver ootamatuste jaoks, et mitte sattuda ootamatute kulutuste korral rahalisse kitsikusse.
 3. Analüüsi oma praegust võlakoormust ja kohustusi ning veendu, et saad liisingumakseid oma praeguste kohustuste ja sissetulekute kõrvalt tasuda.
 4. Kui sul on kahtlusi oma finantsolukorra suhtes või tunned, et makseraskused võivad tekkida, konsulteeri finantsnõustajaga, et saada professionaalset nõu ja abi oma rahalise olukorra hindamiseks.

Läbimõeldud finantsplaneerimine enne liisingulepingu sõlmimist aitab vältida tulevikus tekkivaid makseraskusi ning tagab sujuva liisinguperioodi koos rahuliku meelerahuga.

Võimalikud muredSoovituslik tegevus
Kas sissetulekud on piisavad liisingumaksete tegemiseks?Koosta eelarve ja tee kindlaks, et suudad liisingumakseid endale lubada.
Kas on ootamatute kulude risk?Loo puhver ootamatusteks ja veendu, et sul on piisavalt rahalisi vahendeid ootamatuste korral.
Kas oled juba ülekoormatud võlgadega?Hinda oma võlakoormust ja veendu, et suudad liisingumakseid teha olemasolevate kohustuste kõrvalt.
Kas sul on ebakindlus finantsolukorra suhtes?Konsulteeri finantsnõustajaga, et saada professionaalset nõu ja abi oma rahalise olukorra hindamiseks.

Liisingulepingu liigid

Autoliisinguleping võib olla kas kapitalirent või kasutusrent. Mõlemal lepinguliigil on omad erinevused ja tingimused.

Kapitalirent

Kapitalirendi korral sõlmitakse leping, kus liisinguvõtja tasub liisinguperioodi jooksul sõiduki hinna koos intressidega ja saab pärast kõikide maksete tasumist sõiduki omanikuks. Lepingus võib kokku leppida ka jääkväärtuse, mis tuleb liisinguperioodi lõpus tasuda, et omandada sõiduk täielikult. Kapitalirent võimaldab omandiõiguse saamist sõiduki üle liisinguperioodi lõppedes.

Kasutusrent

Kasutusrendi korral liisitakse sõidukit kindlaks määratud perioodiks ilma sõiduki omandamise kohustuseta. Sõiduki kasutusõigus on liisinguvõtjal, kuid omandiõigust tal ei teki. Liisinguperioodi lõppedes tuleb sõiduk tagastada, kui pole kokku lepitud sõiduki omandamises või kasutusperioodi pikendamises.

Tabel 1: Kapitalirendi ja kasutusrendi võrdlus

LepinguliikOmandiõigusMaksed
KapitalirentOmandiõigus saadakse liisinguperioodi lõppedesTasutakse sõiduki hind koos intressidega liisinguperioodi jooksul
KasutusrentOmandiõigust ei tekiTasutakse kindlaks määratud perioodi eest ilma omandamise kohustuseta

On oluline mõista erinevusi kapitalirendi ja kasutusrendi vahel ning valida liisinguleping, mis vastab teie vajadustele ja eelistustele. Kapitalirent võimaldab sõiduki omandamist pärast maksete tasumist, samas kui kasutusrent pakub paindlikkust ja võimalust liisida sõidukit kindlaks määratud perioodiks.

Liisingulepingu ühekordsed kulud

Liisingulepingu sõlmimisel tuleb arvestada teatud ühekordsete kuludega, mis võivad mõjutada autoliisingu maksumust.

Lepingutasu on üks selline kulu, mida tuleb tasuda liisingulepingu allkirjastamisel. Lepingutasu summa sõltub konkreetsest lepingust ning see sisaldab administratiivseid kulusid ja lepingu vormistamisega seotud tööde tasu.

Lisaks võivad tekkida ka registreerimiskulud, eriti kui soovite registreerida uue liisingusõiduki oma nimele. Registreerimistasu määr sõltub riigist ja sõiduki omadustest ning see hõlmab riiklikke registreerimisvõlakirju, numbrimärke ja muid asjakohaseid dokumente.

On oluline meeles pidada, et ühekordsed kulud võivad erineda sõltuvalt liisingufirmast ja konkreetsest lepingust. Seetõttu on soovitatav enne lepingu allkirjastamist täpselt selgitada ja arutada kõiki ühekordseid kulusid liisingupakkujaga, et vältida võimalikke üllatusi ja selgitamata lisakulusid.

Liisingulepingust taganemise mõju

Liisingulepingu sõlmimisel on mul õigus 14 päeva jooksul peale allkirjastamist esitada taganemisavaldus. Kui sõiduk on juba üle antud, tuleb see pärast taganemisavalduse esitamist koheselt müüjale tagastada. Taganemisperioodi andmine annab mulle võimaluse hoolikalt läbi mõelda liisingulepingu sõlmimine ning vajadusel oma otsust tagasi võtta.

Kui tagastatav sõiduk on kahjustunud või selle väärtus on vähenenud, tuleb mul hüvitada tekkinud kahju. Seetõttu on oluline tagastada sõiduk samas seisukorras, milles see mulle anti. Kui taganemisperioodi jooksul on sõidukiga sõidetud ja see on kasutamisel kahjustatud, võib tekkida kohustus hüvitada selle väärtuse vähenemisest tulenev kahju.

Taganemisperioodi kasutamine on minu õigus ning see aitab mul teha teadliku otsuse liisingulepingu sõlmimise kohta. Oluline on meeles pidada, et taganemisperioodi kasutamine ei vabasta mind liisingulepingu täitmisest. Kui olen juba sõiduki kasutanud või sellega seotud kulusid kandnud, tuleb need ikkagi tasuda vastavalt lepingutingimustele.

Taganemisperioodi mõju

Taganemisperioodi kasutamisel pean olema valmis sõiduk kohe tagastama. Kui tagastamiseks pole võimalust, tuleb võtta ühendust liisingupakkujaga ja leida üheskoos sobivaim lahendus. Lepingu rikkumise korral võib tekkida kohustus tasuda leppetrahv või täiendav kahjuhüvitis vastavalt liisingulepingu eritingimustele. Seetõttu on oluline tutvuda liisingulepingu tingimustega ja olla teadlik oma õigustest ja kohustustest.

Taganemisperioodi mõjuKohustusedTagajärjed
Kohene sõiduki tagastamineTagastada sõiduk müüjaleTõenäoline kahjuhüvitise kohustus väärtuse vähenemise eest
Lepingu rikkumineTasuda leppetrahv või täiendav kahjuhüvitisFinantsiline kohustus vastavalt liisingulepingu eritingimustele

Taganemisperioodi kasutamine on oluline võimalus, mis aitab mul hoolikalt kaaluda oma otsust liisingulepingu sõlmimise kohta. Enne taganemisavalduse esitamist peaksin kindlasti tutvuma liisingulepingu tingimustega ning vajadusel konsulteerima liisingupakkujaga, et saada täpsemat teavet taganemisperioodi mõju kohta.

Liisingulepingu eritingimused

Liisingulepingu sõlmimisel võivad kehtida täiendavad tingimused, mis määravad lepingu erisused ja lisakohustused.

Eritingimused võivad hõlmata lepingu täitmise täpseid tingimusi, võimalikke leppetrahve või erakorralise lepingu ülesütlemise tagajärgi rikkumise korral.

On oluline tutvuda liisingulepingu eritingimustega ning mõista nende täitmise kohustust ja võimalikke tagajärgi. Liisingulepingu allkirjastamisel tuleks hoolikalt läbi lugeda kõik tingimused ning vajadusel konsulteerida spetsialistiga, et selge arusaamine lepingu sisust ja sellest tulenevatest kohustustest.

Eritingimuste näited:

 • Tagasimaksete tähtaegade täpne täitmine
 • Leppetrahvide suurus ja tingimused
 • Lepingu ülesütlemise protsess ja tagajärjed
 • Hoolduse, remondi ja kindlustuse tingimused

Nende eritingimuste täitmise kohustuse eiramine võib kaasa tuua tagajärgi, sealhulgas trahve või lepingu lõpetamist. Seetõttu on oluline olla teadlik ja täita kõiki liisingulepinguga seotud eritingimusi.

Liisingulepingu eritingimuste näide:

EritingimusTäpsem selgitus
Tagasimaksete tähtaegade täitmineSelle eritingimuse kohaselt peab liisinguvõtja tasuma igakuiselt liisingumakse tähtpäevaks. Hilinenud makse korral võib kehtida trahv või lisakulud.
LeppetrahvidKui liisinguvõtja rikub oluliselt lepingutingimusi, võib kehtida leppetrahv vastavalt lepingus kokkulepitud summale või protsendile. See võib hõlmata lepingu ennetähtaegset lõpetamist või muud ebasoodsat tagajärge.
Lepingu ülesütlemineLepingu võidakse üles öelda olukordades, kus liisinguvõtja on rikkunud lepingus sätestatud olulisi tingimusi või kohustusi. Ülesütlemise korral võib tekkida kohustus sõiduk tagastada ja võimalik leppetrahv.

Liisingulepingu eritingimused on olulised, kuna need määravad kindlaks erisused ja täiendavad kohustused lepingu täitmisel. Oluline on neid tingimusi hoolikalt järgida ja vajadusel küsida täiendavat selgitust ja nõu spetsialistidelt.

Intress ja selle muutumine

Intress on oluline tegur autoliisingu kulude arvestamisel. Intressimäär võib olla fikseeritud või muutuv, ning mõlemal juhul mõjutab see liisingu kogukulusid. Fikseeritud intressimäär püsib muutumatuna kogu liisinguperioodi vältel, tagades kindla ja ennustatava maksegraafiku. Muutuva intressimäära korral võib intress muutuda vastavalt turuoludele, mis võib tuua kaasa nii kasu kui ka riske. Enne liisingulepingu sõlmimist on oluline hinnata oma individuaalseid finantsvõimekust ning mõelda läbi, kuidas muutuv intress mõjutab liisingumakseid tulevikus.

Liisingulepingu intressimäär koosneb baasintressimäärast, näiteks EURIBOR-ist, ning individuaalsest fikseeritud intressimäärast. Baasintressimäär võib muutuda vastavalt turuoludele, mis võib mõjutada ka teie liisingumakseid. Mõista, et intressimäära muutused võivad kaasa tuua nii positiivseid kui ka negatiivseid tagajärgi. Kui intressimäär kasvab, võivad ka liisingumaksete suurused suureneda ning vastupidi, kui intressimäär langeb, võivad liisingumaksed väheneda. Oluline on olla teadlik võimalikest muutustest ning hinnata oma võimet nendega toime tulla.

Liisingulepingu intressimäära valikul tuleks arvestada ka oma individuaalsete finantsplaanidega. Kui soovite kindlat ja ennustatavat maksegraafikut, võib fikseeritud intressimäär olla teie jaoks parim valik. See annab kindluse liisingumaksete suuruse osas ning aitab kavandada oma rahalisi kohustusi. Muutuva intressimäära valik aga võimaldab teatud tingimustel saada kasu intressimäärade langemisest ning seeläbi vähendada liisingukulusid. Kaaluge hoolikalt oma finantsolukorda ning rääkige oma liisingupakkujaga enne intressimäära valikut, et leida parim lahendus just teie vajadustele ja võimalustele.

Table: Intressimäära võrdlus

IntressimäärEelisedPuudused
Fikseeritud intressimäär– Kindel ja ennustatav maksegraafik
– Ei mõjuta intressimäärade muutused
– Ei saa kasu intressimäärade langusest
– Intressimäära tõusuga võib makse suureneda
Muutuv intressimäär– Võimalus saada kasu intressimäärade langusest
– Muutub vastavalt turuoludele
– Intressimäärade tõusuga võib makse suureneda
– Ebaselged tulevikuplaanid intressimäärade osas

Krediidi kasutusse võtmine sõiduki soetamiseks

Autoliising on mugav viis sõiduki soetamiseks, kus liisingufirma kasutab krediiti sõiduki ostmiseks oma klientide nimel. Krediidi kasutusse võtmisel saate valida endale sobiva sõiduki ning liisingufirma tasub selle eest müüjale. Sõiduki omand läheb liisinguperioodi jooksul liisingufirmale ning pärast kõikide maksete tasumist saate sõiduki omanikuks. Krediidi kasutusse võtmine toob kaasa finantskohustused, sealhulgas liisingumaksete tasumise vastavalt lepingule. Enne lepingu sõlmimist on oluline hinnata oma finantsseisu ning veenduda, et suudate kõiki kohustusi täita.

Krediidi kasutusse võtmisega kaasnevad sõiduki omandamisega seotud eelised ja kohustused. Kasutades liisingufirma krediiti sõiduki soetamiseks, saate endale sobiva sõiduki juba täna ning tasuda seda mugavates osades maksetena. Samas tuleb meeles pidada, et sõiduki omand jääb liisingufirmale seni, kuni kõik maksetega seotud kohustused on täidetud. Krediidi kasutusse võtmise eeliseks on ka see, et võrreldes laenuga on liisingumaksed tihtipeale soodsamad ning paindlikumad.

Enne krediidi kasutusse võtmist on oluline tutvuda liisingulepingu tingimustega ning mõista kõiki finantskohustusi, mis sellega kaasnevad. Hoolikalt kaaluge oma vajadusi, finantsolukorda ning võimalusi enne liisingulepingu allkirjastamist. Kindlasti veenduge, et suudate tasuda kõiki liisingumakseid vastavalt kokkulepitud tingimustele ning täita seotud finantskohustusi. Krediidi kasutusse võtmine on suurepärane viis sõiduki soetamiseks, kuid olge teadlikud ja vastutustundlikud kõikide sellega kaasnevate kohustuste osas.

 

Autoliising on mugav viis sõiduki soetamiseks, kuid enne lepingu sõlmimist tuleb hoolikalt kaaluda oma vajadusi ja finantsolukorda. Kapitalirent ja kasutusrent on kaks põhilist liisingulepingu tüüpi, millel on erinevused omandi, maksude, hoolduse ja muude küsimuste osas.

Kapitalirent võimaldab sõiduki omanikuks saamist liisinguperioodi lõpus, samas kui kasutusrendi korral liisitakse sõidukit kindlaks määratud perioodiks. Liisingumaksed võivad olla madalamad kui laenumaksed, kuid intress võib muutuda vastavalt turuoludele. Oluline on hinnata oma rahalist olukorda ning valida liisingu- või laenuleping vastavalt oma vajadustele ja võimalustele.

Enne liisingulepingu allkirjastamist tuleks tutvuda kõigi oluliste tingimustega ning kindlustada, et teil on piisavalt ressursse lepinguliste kohustuste täitmiseks. Autoliising on kasulik valik, kuid see nõuab kohustuste täitmist ja võib kaasa tuua tagajärgi, kui ei suudeta liisingumakseid tasuda. Seega on oluline teha teadlikke otsuseid ja arvestada oma igapäevaseid kulutusi, et tagada jätkusuutlik ja muretu autoliisingu kogemus.

KKK

Mis on autoliising?

Autoliising on mugav viis sõiduki omandamiseks, kus saate kasutada liisingufirma krediiti sõiduki ostuks ning tasuda selle eest liisingumaksetena. Liisinguleping võib olla kas kapitalirent või kasutusrent.

Mis on Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht?

Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht annab ülevaate liisingulepingu olulistest tingimustest, nagu liisingu liik, maksete suurus ja kestus, võimalikud jääkväärtused jne. Enne lepingu sõlmimist on oluline tutvuda selle teabelehega.

Milline on risk maksevõime vähenemise korral?

Kui üldine majanduskeskkond halveneb või isiklikud finantsolud muutuvad, võib tekkida risk maksevõime vähenemiseks. Enne liisingulepingu sõlmimist on oluline hinnata oma finantsseisu ja mõelda läbi, kas suudate makseraskuste korral liisingumakseid jätkuvalt tasuda.

Mis on liisingulepingu liigid?

Liisinguleping võib olla kas kapitalirent või kasutusrent. Kapitalirendi korral saate sõiduki omanikuks pärast liisinguperioodi lõppu, tasudes liisinguperioodi jooksul sõiduki hinna koos intressidega. Kasutusrendi korral liisitakse sõidukit kindlaks määratud perioodiks, ilma sõiduki omandamise kohustuseta.

Millised on ühekordsed kulud liisingulepingu sõlmimisel?

Liisingulepingu sõlmimisega kaasnevad ühekordsed kulud, nagu lepingutasu ja registreerimiskulud. Lisaks võivad kasutatud sõiduki puhul olla vajalikud hindamisakti tasumine. Need kulud tuleb arvestada liisingu kulude hulka.

Milline on taganemisavalduse esitamise mõju liisingulepingule?

Autoliisingulepingust on võimalik 14 päeva jooksul taganeda, kuid sel juhul tuleb sõiduk müüjale tagastada ning võib tekkida kahju hüvitamise kohustus. Taganemisperiood annab võimaluse hoolikalt läbi mõelda lepingu sõlmimine ning vajadusel oma otsust tagasi võtta.

Mis on liisingulepingu eritingimused?

Liisinguleping võib sisaldada eritingimusi, mis on täiendavad tingimused lepingu kehtimiseks. Eritingimus võib näiteks olla täpsete lepingutingimuste täitmine või leppetrahvi või erakorralise lepingu ülesütlemise tagajärg rikkumise korral.

Mis on intress ja kuidas see muutub?

Intress on tasu, mida maksate krediidi kasutamise eest autoliisingu puhul. Intressimäär võib olla kas fikseeritud või muutuv. Muutuva intressimäära puhul võib see muutuda vastavalt turuoludele. Oluline on mõista, kuidas intress mõjutab liisingu kulusid ning kaaluda intressimäära tõusu riske.

Mis juhtub liisingufirma krediidi kasutusse võtmisel?

Krediidi kasutusse võtmisel saate valida oma soovitud sõiduki ning liisingufirma maksab sõiduki eest müüjale. Sõiduki omand läheb liisinguperioodi jooksul liisingufirmale ning pärast kõikide maksete tasumist saate sõiduki omanikuks.

Autoliising on kiire, lihtne ning murevaba viis auto omandamiseks. Enne liisingulepingu sõlmimist tuleb tutvuda Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, mis annab ülevaate liisingulepingu olulistest tingimustest. Liisinguleping võib olla kas kapitalirent või kasutusrent. Kapitalirendi korral saate sõiduki omanikuks pärast liisinguperioodi lõppu, tasudes liisinguperioodi jooksul sõiduki hinna koos intressidega. Kasutusrendi korral liisitakse sõidukit kindlaks määratud perioodiks, ilma sõiduki…